Ja dissenyat el pla de treball del Projecte Erasmus+ STICK entre els 10 socis

Ja dissenyat el pla de treball del Projecte Erasmus+ STICK entre els 10 socis

La intenció de la fase inicial és conèixer el context de la situació i descobrir de primera mà les necessitats dels esportistes.

13 Febrer, 2018. Establerta la metodologia de treball del Projecte Erasmus+ STICK pels dos pròxims anys, després del seguit de reunions que es van dur a terme dijous i divendres passat a les instal•lacions de Can Salas i de la Universitat Autònoma de Barcelona, a la que van assistir els representants dels cinc clubs de hockey europeus i les cinc universitats del consorci. Aquesta primera trobada va permetre distribuir les tasques i els objectius específics de les diferents fases del projecte i iniciar un debat per posar en comú les necessitats específiques i les dificultat amb què es troben els esportistes que volen compaginar els seus estudis amb l’esport d’alt rendiment.

A partir d’aquesta reunió, s’iniciarà la fase d’implementació del projecte, la qual consistirà, bàsicament, en analitzar el que s’anomena State of the Art. El State of the Art permetrà conèixer l’estat de la situació que ha de facilitar la detecció dels conflictes existents que dificulten aquestes mobilitats duals. El State of the Art tractarà d’unes enquestes que seran enviades a tots els clubs de hockey i universitats dels respectius països, per tal de tenir un mapa més ampli de la realitat existent en el món del hockey europeu, més enllà dels socis que conformen el projecte. Aquest mètode suposarà poder plantejar solucions efectives gràcies a la col•laboració de tots els implicats.

L’altra activitat principal d’aquesta primera fase consistirà en la celebració de cinc Focus Groups, que se celebraran simultàniament en els cinc països, amb esportistes i estudiants de diferents disciplines, no només de hockey, per tal de conèixer de primera mà el seu punt de vista i les seves necessitats.

Els resultats d’aquestes activitats seran analitzats conjuntament en el marc del consorci STICK i hauran de permetre iniciar la segona fase d’implementació amb el disseny pròpiament dit del programa pilot d’intercanvi acadèmic/esportiu, el qual serà posteriorment testat i, finalment, adaptat per a la seva implementació a tots els esports i universitats. Al llarg d’aquests dos anys, la intenció és poder dur a terme reunions de treball en els cinc països del consorci; la pròxima serà a Nottingham el mes de juny.

Per part dels cinc clubs de hockey europeus que conformen el consorci (Atlètic Terrassa, Beeston H.C, KHC Dragons, Rotterdam H.C. i Pembroke) hi han assistit els tècnics esportius coneixedors de la vessant esportiva dels jugadors, i per part de les cinc universitats (Universitat Autònoma, Nottingham Trent University, University of Antwerpen, Erasmus Rotterdam University i Dublin City University) , els tècnics de les oficines de Relacions Internacionals experts en el programa d’intercanvi Erasmus+, així com els responsables dels serveis de suport a la carrera dual dels esportistes.

Per part de l’Atlètic Terrassa, les persones directament implicades en el desenvolupament d’aquest projecte són la seva coordinadora, Mireia Galí, amb el suport de la Gemma Cirera, capitana del Divisió d’Honor Femení i project assistant, l’entrenador de l’equip de Divisió d’Honor Femení, Andreu Enrich, el Director Tècnic de Hockey, Nani Escudé, i l’Oriol Cortada, Director General.