ORGANS DE GOVERN

Tant el Consell Consultiu del Club com la Junta Directiva, vetllen per tractar totes les qüestions que afecten d’una manera important i transcendental a la vida del club.

organs-govern-athc

ORGANS DE GOVERN

Tant el Consell Consultiu del Club com la Junta Directiva, vetllen per tractar totes les qüestions que afecten d’una manera important i transcendental a la vida del club.

JUNTA DIRECTIVA 2016/20

La Junta Directiva és l’òrgan de govern del Club que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i socials així com gestionar i administrar l’entitat.

President: Josep Maria Biosca Bertran

Vicepresident: Oscar Pallarols Brossa
Vicepresident: Miquel de Paz Pla
Secretari: Joan Castelló Escudé
Tresorer: Lluis Garcia-Cascon Sala
President Secció Hockey: Miquel Cunill Corbera
President Secció Tennis: Toni Borrull Massanella
President Secció Pàdel: Ferran Rodríguez Omedes
Vocal assessor president: Josep Maria Ballbé Royo
Vocal àrea Pla Estratègic: Jordi Malgosa Torrent
Vocal àrea Pla Estratègic: Miquel Queralt Cabeza
Vocals: Jordi Guilà Lahor i Ximo Soler Casamada

Director General: Oriol Cortada Fusté

EL CONSELL CONSULTIU

El Consell Consultiu del Club és un òrgan creat per tractar, a petició dels òrgans directius, totes les qüestions que afectin d’una manera important i transcendental a la vida del club. El Consell està integrat pels Socis Fundadors, el President de la Junta Directiva, els ex presidents del club, els ex directius que hagin ostentat el càrrec dins la Junta Directiva com a mínim durant dos mandats., els vint i cinc socis més antics i els socis que pels seus rellevants serveis designi el President del Club fins a un màxim de tres membres. El Consell té un President, un Secretari i una Junta que estableix el seu funcionament i es reuneix com a mínim una vegada per exercici.

PRESIDENTS

Des de la fundació el mes d’agost de 1952, l’Atlètic ha tingut només 6 presidents. Cal destacar l’etapa de 36 anys de Josep Marquès. Actualment el president és Josep Maria Biosca des de l’any 2006.

Oriol Freixa i Vancells (1952 - 1954)

Josep Marquès Izard (1954 - 1990)

Santiago Morera (1990)

Joan Gali Barcelo (1990 - 1998)

Miquel Corbera
(1998 - 2006)

Josep Maria Biosca
(2006 - Actualitat)

ORGANIGRAMA

Contacte amb l'equip directiu i d'atenció al soci.

Oriol Cortada Fusté

Director General

Cristina Quintanal

Directora Comercial i de Serveis al Soci

Nani Escudé

Director Secció Hockey

Jordi Galí

Director Operacions i Instal·lacions

Carlos Gunfaus

Director Secció Pàdel

Marc Barrachina

Director Secció Poliesportiva

Kim Rovira

Director Secció Tennis