CIE

La iniciació a l’esport ha de ser progressiva, divertida i fomentar la presa de contacte poliesportiva, per posteriorment cercar l’especialització en algun esport.

activitats-infantils-athc

CIE

La iniciació a l’esport ha de ser progressiva, divertida i fomentar la presa de contacte poliesportiva, per posteriorment cercar l’especialització en algun esport.

Fomentem la combinació d’habilitats de coordinació amb diferents tipus de material i espais, la descoberta de les instal·lacions esportives i l’entorn natural de l’Atlètic.

ESCOLA

cie1

CIE 1

Nens i nenes de P3

1 dia a la setmana
(Divendres de 18 a 19.30h o Dissabtes de 10 a 12h)
2 dies a la setmana
(Divendres de 18 a 19.30h i Dissabtes de 10 a 12h)

OBJECTIUS:

Reconèixer i practicar els esports de l'Atlètic a través de prehockey, el pretennis i el prepàdel.

Iniciar-se als esports de l’Atlètic a través del minihockey, el minitennis i el minipàdel.

Exercicis per millorar les habilitats motrius bàsiques a través del diferent material esportiu.

ACTIVITATS:

Jocs i formes jugades.

Activitats aquàtiques (2 vegades per trimestre).

Activitats al medi natural i vivencials (conèixer l’entorn).

cie2

CIE 2

Nens i nenes de P4-P5

1 dia a la setmana
(Divendres de 18 a 19.30h o Dissabtes de 10 a 12h)
2 dies a la setmana
(Divendres de 18 a 19.30h i Dissabtes de 10 a 12h)

OBJECTIUS:

Iniciar-se als esports de l’Atlètic a través del minihockey, el minitennis i el minipàdel.

ACTIVITATS:

Exercicis d’habilitats específiques dels miniesports.

Pràctica de dos esports del club en cada sessió.

Participació en competicions lúdiques i recreatives.

Activitats aquàtiques (2 vegades per trimestre).

Activitats al medi natural i vivencials (conèixer l’entorn).

DESTAQUEM:

El curset de piscina que fem dos cops per trimestre, mínimament.

Les activitats complementàries que fem (Gimcanes, Pessebre i Carnestoltes, entre d’altres).

GALERIA FOTOGRÀFICA

VULL MÉS INFORMACIÓ!

Per a més informació i inscricpions sobre les activitats del Centre d'Iniciació Esportiva per a nens i nenes de 3 a 5 anys, contacteu a continuació amb el Director de l'activitat Marc Barrachina:

Escola CIE
Enviando